به دلیل هزینه های بالای سرور های یارگمنام مجبور به قرار دادن تبلیغات همسان هستیم , لذا در صورت مشاهده تبلیغات غیر موضوع یارگمنام بدانید از روی جبر و مشکلات مالی می باشد . با تشکر مدیریت یارگمنام

عملیات مکه

انیمیشن عملیات مکه

بازدید : 13229 نفر ؛ دیدگاه : 3 دیدگاه
asabani-iran

ایران ، عصبانی ترین کشور دنیا ؟ ؟ ؟

بازدید : 5827 نفر ؛ دیدگاه : بدون دیدگاه

بی حجابی مجازی

بازدید : 4932 نفر ؛ دیدگاه : بدون دیدگاه
رسانه یارگمنام</div>
 • شما در یارگمنام  

 •  
 • در چه صورت می توان نماز واجب را شکست؟ 
 • هستید
 • در چه صورت می توان نماز واجب را شکست؟
  شکستن نماز

  نماز مهم ترين اعمال دينى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت هاى ديگر هم قبول مى ‏شود. و اگر پذيرفته نشود، اعمال ديگر هم قبول نمى ‏شود. شکستن نماز واجب از روى اختيار حرام است، ولى در مواردی مجاز به انجام این کار هستیم که در مقاله زیر نظر مراجع تقلید در خصوص حکم شکستن نماز واجب را گردآوری نموده ایم.

   

  در چه صورت می توان نماز واجب را شکست؟

  نماز مهم ترين اعمال دينى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت هاى ديگر هم قبول مى ‏شود. و اگر پذيرفته نشود، اعمال ديگر هم قبول نمى ‏شود.

  و همانطور که اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى‏ ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک مى‏ کند. و سزاوار است‏ که انسان نماز را در اول وقت بخواند. و کسى که نماز را پست و سبک شمارد، مانند کسى است که نماز نمى ‏خواند.

  شکستن نماز واجب از روى اختيار حرام است، ولى در مواردی مجاز به انجام این کار هستیم؛ نظر مراجع تقلید عظام را در ادامه می خوانید:

   

   

  امام خمینی (قدس سره الشریف)

  مسأله ۱۱۵۹- شکستن نماز واجب از روى اختيار حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد.

  مسأله ۱۱۶۰- اگر حفظ جان خود انسان يا کسى که حفظ جان او واجب است‏ يا حفظ مالى که نگهدارى آن واجب مى‏ باشد بدون شکستن نماز ممکن نباشد بايد نماز را بشکند ولى شکستن نماز براى مالى که اهميت ندارد مکروه است.

  مسأله ۱۱۶۱- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نيست بايد نماز را بشکند و طلب او را بدهد، بعد نماز را بخواند.

  مسأله ۱۱۶۲- اگر در بين نماز بفهمد که مسجد نجس است چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نمى‏زند بايد در بين نماز تطهير کند بعد بقيه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم مى‏زند بايد نماز را بشکند و مسجد را تطهير نمايد بعد نماز را بخواند.

  مسأله۱۱۶۳- کسى که بايد نماز را بشکند اگر نماز را تمام کند معصيت کرده ولى نماز او صحيح است اگر چه احتياط مستحب آن است که دوباره بخواند.

  مسأله۱۱۶۴- اگر پيش از آنکه به اندازه رکوع خم شود يادش بيايد که اذان يا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشکند.

   

   

  آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی)

  مسأله ۱۱۶۸- شكستن نماز واجب از روي اختيار حرام است، ولي براي حفظ مال و جلوگيري از ضرر مالي يا بدني، مانعي ندارد.

  مسأله ۱۱۶۹- اگر حفظ جان خود انسان، يا كسي كه حفظ جان او واجب است، يا حفظ مالي كه نگهداري آن واجب مي‎باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند.

  مسأله ۱۱۷۰- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند، چنان چه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست، بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد، بعد نماز را بخواند.

  مسأله ۱۱۷۱- اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنان چه وقت تنگ باشد، بايد نماز را تمام كند. و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نمي‎زند، بايد دربين نماز تطهير كند، بعد بقيه نماز را بخواند.

  و اگر نماز را به هم مي‎زند، در صورتي كه بعد از نماز تطهير مسجد ممكن باشد، شكستن نماز جايز نيست. و اگر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد، يا تأخير تا بعد از نماز هتك مسجد باشد، بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير نمايد، بعد نماز را بخواند.

  مسأله ۱۱۷۲- كسي كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند اگرچه معصيت كرده ولي نماز او صحيح است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند.

  مسأله ۱۱۷۳- اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود، يادش بيايد كه اذان و اقامه را فراموش كرده چنان چه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است براي گفتن آنها نماز را بشكند، و هم چنين اگر پيش از قرائت يادش بيايد كه اقامه را فراموش كرده است.

   

   

  آیت الله سبحانی (مد ظله العالی)

  مسأله ۹۳۵- شكستن نماز واجب از روى اختيار حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد.

  مسأله ۹۳۶- اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مى باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد بايد نماز را بشكند ولى شكستن نماز براى مالى كه اهميت ندارد مكروه است.

  مسأله ۹۳۷- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست، طلب كار بايد صبر كند تا نماز تمام شود، مگر صبر كردن براى او مايه زحمت باشد.

  مسأله ۹۳۸- اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، بايد نماز را تمام كند و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد، نماز را به هم نمى زند بايد در بين نماز تطهير كند، بعد بقيه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم مى زند، بايد نماز را به سرعت بخواند و مسجد را تطهير نمايد.

  مسأله ۹۳۹- كسى كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند معصيت كرده ولى نماز او اشكال ندارد.

  مسأله ۹۴۰- اگر پيش از آنكه به اندازه ركوع خم شود، يادش بيايد كه اذان يا اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، بهتر است براى گفتن آنها نماز را بشكند.

  آیت الله حسینی سیستانی (مد ظله العالی)

  مسأله ۱۱۴۵ـ شكستن نماز واجب از روى اختيار ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست. ولى براى حفظ مال، و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد، بلكه براى هر غرضى دينى يا دنيوى كه مورد اهتمام نمازگزار است، مانعى ندارد.

  مسأله ۱۱۴۶ـ اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ جان او واجب است، يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مى‏باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند.

  مسأله ۱۱۴۷ـ اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد، و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست، بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد، وبعد نماز را بخواند.

  مسأله ۱۱۴۸ـ اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام كند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را بهم نمى‏زند، بايد در بين نماز تطهير كند، بعد بقيه نماز را بخواند. و اگر نماز را بهم مى‏زند، در صورتى كه بعد از نماز تطهير مسجد ممكن باشد، شكستن نماز براى تطهير جايز است، و اگر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير نمايد، و بعد نماز را بخواند.

  مسأله ۱۱۴۹ـ كسى كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند، اگر چه معصيت كرده ولى نمازش صحيح است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند.

  مسأله ۱۱۵۰ـ اگر پيش از قرائت يا پيش از آنكه به اندازه ركوع خم شود، يادش بيايد كه اذان و اقامه، يا تنها اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند، بلكه اگر پيش از تمام شدن نماز يادش بيايد كه آنها را فراموش كرده، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند.

   

   

  آیت الله نوری همدانی (مد ظله العالی)

  مساله ۱۱۶۰- شکستن نماز از روي اختيار حرام است، ولي براي حفظ مال و جلوگيري از ضرر مالي يا بدني مانعي ندارد.

  مساله ۱۱۶۱- اگر حفظ جان خود انسان يا کسي که حقظ جان او واجب است يا حفظ مالي که نگهداري آن واجب مي باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد بايد نماز را بشکند، ولي شکستن نماز براي مالي که اهميت ندارد، مکروه است.

  مساله ۱۱۶۲- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند چنانچه بتواند د بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازئد و اگر بدون شکستن نماز،دادن طلب او ممکن نيست، بايد نماز را بشکند و طلبب او را بدهد، بعد نماز را بخواند.

  مساله ۱۱۶۳- اگر در بين نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم ني زند بايد در بين نماز تطهير کند، بعد بقيه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم مي زند، بايد نماز را بشکند و مسجد را تطهير نمايد بعد نماز را بخواند.

  مساله ۱۱۶۴- کسي که بايد نماز رابشکند، اگر نماز را تمام کند معصيت کرده ولي نماز او صحيح است اگر چه احتياط مستحب آن است که دوباره بخواند.

  مساله ۱۱۶۵- اگر پيش از آنکه به اندازه رکوع خم شود يادش بيايد که اذانت و اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسععت دارد، مستحب است براي گفتن آنها نماز را بشکند.

   

   

  آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

  مسأله ۱۰۴۱ـ شكستن نماز واجب عمداً بنابر احتياط جايز نيست، ولى براى جلوگيرى كردن از ضرر قابل توجّه مالى يا بدنى مانعى ندارد، مثلاً اگر جان نمازگزار يا كسى كه حفظ جان او واجب است به خطر بيفتد و بدون شكستن نماز رفع خطر ممكن نباشد بايد نماز را شكست، همچنين براى حفظ مالى كه نگهدارى آن لازم است، امّا براى مالى كه اهمّيّت چندانى ندارد، مكروه است.

  مسأله ۱۰۴۲ـ هرگاه مشغول نماز باشد و طلبكارى طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد و صورت نماز به هم نخورد بهتر است در همان حال بپردازد، ولى اگر بدون شكستن نماز ممكن نيست صبر كند تا نماز تمام شود و اين مقدار تأخير منافات با فوريت اداى دين ندارد مگر اين كه ضرورت خاصى داشته باشد، مثل اين كه همراهان وهمسفران طلبكار مى روند واو به زحمت مى افتد.

  مسأله ۱۰۴۳ـ هرگاه در اثناء نماز بفهمد مسجد نجس شده و تطهير مسجد نماز را به هم نزند آن را تطهير كند، در غير اين صورت بعد از نماز اقدام به تطهير مسجد نمايد و احتياط آن است كه نماز خود را طولانى نكند.

  مسأله ۱۰۴۴ـ در مواردى كه شكستن نماز واجب است چنانچه ادامه دهد معصيت كرده و نماز او نيز اشكال دارد.

  مسأله ۱۰۴۵ـ اگر پيش از ركوع متوجّه شود اذان و اقامه را فراموش كرده چنانچه وقت وسعت داشته باشد بهتر است نماز را بشكند و اذان و اقامه را بگويد و دوباره شروع كند.

   

   

  آیت الله علوی گرگانی (مد ظله العالی)

  مسأله ۱۱۶۸- شكستن نماز واجب از روي اختيار حرام است، ولي براي حفظ مال وجلوگيري از ضرر مالي يا بدني مانعي ندارد.

  مسأله ۱۱۶۹- اگر حفظ جان خود انسان يا كسي كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالي كه نگهداري آن واجب مي‌باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، بايد نماز ا بشكند ولي شكستن نماز براي مالي كه اهميّت ندارد مكروه است.

  مسأله ۱۱۷۰- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد وطلبكار طلب خود را از او مطالبه كند، چنانچه در بين نماز مي‌تواند طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست، بايد نماز را بشكند وطلب او را بدهد، بعد نماز را بخواند.

  مسأله ۱۱۷۱- اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است چنانچه وقت تنگ باشد، بايد نماز را تمام كند و اگر وقت وسعت دارد وتطهير مسجد نماز را به هم نمي‌زند، بايد در بين نماز تطهير كند، بعد بقيّه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم مي‌زند در اين صورت مخيّر است بين اتمام نماز و يا قطع نماز ومسجد را تطهير نمايد، بعد نماز را بخواند.

  مسأله ۱۱۷۲- كسي كه بايد نماز را بشكند اگرنماز را تمام كند معصيت كرده ولي نماز او صحيح است، اگرچه احتياط مستحبّ آن است كه دو باره بخواند.

  مسأله ۱۱۷۳- اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود، يادش بيايد كه اذان يا اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحبّ است براي گفتن آنها نماز را بشكند.


  منبع: بیتوته

  2+

  این پست در تاریخ آوریل 4, 2019 توسط تیم نوشتار یارگمنام ارسال شده است .

  561
  2+
  ارسال نظر
  1 . دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسانه یارگمنام در وب منتشر خواهد شد.
  2 . پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  3 . پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  تمامی حقوق اعم از قالب ها و نوشته ها نزد یارگمنام محفوظ می باشد و کپی برداری از آن ها پیگرد قانونی دارد . کپی از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد .

  Coding By S-Mohammad-H